UWAGA! Od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Naprawa i wymiana nawierzchni na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Na terenie cmentarza przy ul. Spokojnej ruszyły prace przy wymianie zniszczonej i zaniedbanej nawierzchni chodnika i placu przy Kaplicy. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO sp. z o.o. Rafałem Jarosem wspólnie odwiedzili teren, gdzie prowadzone są prace remontowe.

W związku z wygaśnięciem umowy ze spółką WODNIK, zarząd nad terenem cmentarza przy ul. Spokojnej sprawuje teraz gminna spółka ZGK ERGO. Prezes Rafał Jaros powiedział: „Wieloletnie zaniedbania poprzednich zarządców tego obiektu zmusiły nas do podjęcia zdecydowanych kroków. Wymiana nawierzchni i jej wyrównanie są konieczne, by móc bezpiecznie korzystać z placu przy Kaplicy. Docierały do nas bowiem głosy mieszkańców, którzy zwracali uwagę na zły stan nawierzchni, grożący nawet złamaniami.”

Pod koniec września burmistrz Marek Długozima, prezes Rafał Jaros oraz Ks. Dziekan Bogdan Grabowski wspólnie wizytowali wnętrze Kaplicy na cmentarzu, której dach remontowano. W wyniku uzgodnień prowadzonych podczas spotkania, Ks. Dziekan zadeklarował ufundowanie Tabernakulum do Kaplicy.

Galeria zdjęć:
_galeria_42_67_1_1_3_3_0_0_