• EN
  • DE

Jednogłośne absolutorium

4 czerwca odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miejskiej - jedna z najważniejszych w roku. Tego dnia radni podsumowywali roczną pracę gospodarza gminy. Burmistrz Marek Długozima po raz kolejny otrzymał absolutorium jednogłośnie. Wcześniej, Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Trzebnica za 2017 rok.

Zanim radni przystąpili do głosowania, radny i jednocześnie przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Łoposzko przedstawił wszystkim pozytywną opinię dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu. Taką samą ocenę wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja w swoim podsumowaniu stwierdziła, że budżet Gminy Trzebnica zrealizowany został zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 119.725.067,94 zł, co stanowi 96,74 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 91.206.507,13 zł (100,89 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 28.518.560,81 zł (85,51 % planu), w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 23.547.015,55 zł (93,58 % planu). 

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 122.450.824,56 zł (92,73 % planu), z tego: wydatki bieżące w kwocie 87.902.174,51 zł (97,61 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 34.548.650,35 zł (82,27 % planu).

RIO, po zapoznaniu się z informacjami komisji rewizyjnej i przeanalizowaniu budżetu za 2017 rok, wydała pozytywną opinię. Podczas sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium – jednogłośnie.

Po raz kolejny dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Jak państwo zauważyli dochody zostały wykonane niemal w 100 procentach, podobnie jak wydatki inwestycyjne. W ciągu roku nasza gmina realizuje średnio osiemdziesiąt inwestycji. Obecnie przygotowujemy się do otwarcia żłobka wraz z przedszkolem oraz obiektu sportowo-rekreacyjnego, trwają również prace przy budowie nowoczesnej szkoły w Kuźniczysku, hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy, świetlic wiejskich w Księginicach, Ligocie Trzebnickiej i Kuźniczysku, powstają ścieżki rowerowe i parkingi. Tylko wspomniane inwestycje to koszt ponad 50 milionów złotych. Podobnych inwestycji nie widzę w sąsiednich gminach jak chociażby np. w Prusicach. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy najprężniej rozwijającą się gminą w całym powiecie trzebnickim. Inwestujemy w każdą dziedzinę życia, a nasi mieszkańcy w Trzebnicy znajdują wszystko to, co może im zaoferować duże miasto. Tym samym wywiązuję się z obietnic wyborczych. Co warte podkreślenia, jesteśmy także po pełnej, trzymiesięcznej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w swoim raporcie pokontrolnym nie stwierdziła żadnych uchybień, co więcej pochwaliła Gminę Trzebnica, podając ją jako przykład dla innych gmin  – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Podczas sesji burmistrz podziękował jednocześnie wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę,  skarbnik Barbarze Krokowskiej za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu  Rady Miejskiej Mateuszowi Staniszowi, sołtysom, urzędnikom Urzędu Miejskiego oraz radcom prawnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

IMG_0821.jpeg

IMG_9899.jpegPodczas sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium – jednogłośnie.