UWAGA! Od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Ogłoszenie

II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2012 w zakresie - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu. 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się tutaj.