UWAGA! Od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Powstanie świetlica w Masłowcu

Pod koniec września Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisał umowę, w ramach której Gmina Trzebnica wykupiła pomieszczenia przeznaczone na świetlicę.

Jest to kolejna inwestycja Gminy Trzebnica na terenach wiejskich – wykupienie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wraz z otoczeniem oraz planowany remont tego miejsca, które znajduje się w centrum Masłowca i może przyczynić się do integracji mieszkańców, stając się miejscem spotkań, wydarzeń i zabaw.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: „Chciałbym, aby każda miejscowość naszej gminy posiadała nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań i integracji, jakim jest świetlica wiejska. Sukcesywnie przeprowadzamy remonty świetlic oraz budujemy place zabaw w kolejnych sołectwach naszej gminy, a przypomnę, że mamy ich aż 41. W przypadku Masłowca, najpierw trzeba było wykupić miejsce, które będziemy remontować. Chciałbym podziękować Panu Tadeuszowi Jakubowskiemu wraz z małżonką, Pani Sołtys Masłowca Irenie Hamkało oraz Radnej Rady Miejskiej Pani Barbarze Trelińskiej za współpracę i pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia.”

 małe.jpeg
Podpisanie umowy przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę oraz Państwa Jakubowskich.