• EN
  • DE

Przebudowa drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego

Trwają prace związane z budową drogi ze Szczytkowic do Ujeźdźca Wielkiego wraz ze ścieżką rowerową. Postępy prac wizytował Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, którego klub radnych powiatowych współrządzi od trzech lat w Powiecie Trzebnickim. W przeglądzie tej ważnej dla mieszkańców Gminy Trzebnica inwestycji brał również udział Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Jerzy Trela, radny powiatowy Mariusz Szkaradziński oraz członek zarządu powiatu Daniel Buczak.

 

IMG_0763.jpeg

 

Podczas spotkania omawiane były sposoby rozwiązania napotkanych trudności oraz plany związane z przedłużeniem istniejącej trasy do centrum Ujeźdźca Wielkiego. Napotkane problemy wynikają przede wszystkim z wadliwości projektu technicznego ścieżki rowerowej, wykonanej przez Powiat Trzebnicki jeszcze za rządów poprzedniego starosty Roberta Adacha. Przypomnijmy że projekt techniczny ścieżki rowerowej wykonany za rządów poprzedniego starosty kończy się na mostku (wyremontowanym nota bene przez obecne władze Powiatu Trzebnickiego) oddalonym o niespełna kilometr od Ujeźdźca Wielkiego. Kolejnym problemem wynikającym z wadliwości projektu technicznego jest fakt, że projekt zakłada budowę 3-metrowej ścieżki rowerowej w Komorowie, ale niestety bez zarurowania przechodzącego pod planowaną ścieżką rowu z ciekiem wodnym. - Jako Burmistrz Gminy Trzebnica przy realizacji gminnych inwestycji staram się, aby w jak największym stopniu służyły one mieszkańcom. To z myślą o nich wydawane są publiczne pieniądze. Staram się, aby wydawać je racjonalnie i z jak największą korzyścią dla mieszkańców. Dlatego jako założyciel ugrupowania, które współrządzi w Powiecie Trzebnickim (Klub Radnych Marka Długozimy - Skuteczni dla Rozwoju) nie mogę pozwolić, aby powiatowa ścieżka rowerowa kończyła się przez błędy poprzedniego starosty w przysłowiowym polu. Nie mogę też pozwolić, aby mieszkańcy Komorowa nadal znosili uciążliwości rowu biegnącego przy powiatowej drodze. Dlatego, dzięki dobrej współpracy ze Starostą Trzebnickim Waldemarem Wysockim, Wicestarostą Jerzym Trelą oraz pozostałymi członkami Zarządu Powiatu podjęliśmy działania, które doprowadzą do zarurowania rowu w Komorowie, po którym przejdzie nowa ścieżka rowerowa oraz wykonania brakującego odcinka ścieżki rowerowej do Ujeźdźca Wielkiego. Jeśli działania te spotkają się ze sprzeciwem radnych opozycyjnych w Radzie Powiatu Trzebnickiego (co już niestety nie raz miało miejsce m.in. obecnego radnego Roberta Adacha), to brakujące środki postaram się znaleźć w budżecie Gminy Trzebnica. Przypomnijmy, że decyzją burmistrza, Gmina Trzebnica współfinansowała wykonane już fragmenty trasy rowerowej oraz drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego na odcinkach: Trzebnica- Szczytkowice (w 2017 roku) oraz Komorówko- zjazd na Koczurki (w 2016 roku).

IMG_0745.jpeg▶Szczytkowice-Komorowo. Postępy prac sprawdzali burmistrz Marek Długozima, wicestarosta Jerzy Trela, sekretarz Gminy Trzebnica i członek Zarządu Powiatu Daniel Buczak oraz dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, a także radny Rady Powiatu Mariusz Szkaradziński.

 

Podczas ostatniego spotkania burmistrza z Jackiem Tarczyńskim, właścicielem firmy Tarczyński S.A. poruszony został również temat remontu drogi powiatowej z Ujeźdźca Wielkiego do Sułowa oraz z Domanowic do Ujeźdźca Wielkiego. Obie te drogi obiecał wykonać poprzedni starosta Robert Adach, jednak przez 8 lat swojego urzędowania, nie udało mu się zrealizować tych inwestycji. Jak zapewnił burmistrz Marek Długozima, jeśli jego ugrupowanie będzie rządzić w kolejnej kadencji samorządu powiatowego, to drogi te zostaną wyremontowane.