UWAGA! Od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Nowy system gospodarki odpadami


Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła przepisy, które nakładają na wszystkich, zarówno na mieszkańców, jak i na gminę – nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami.

Celem wprowadzonych zmian jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kładącego nacisk na prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła".Zachęcamy do zapoznania się filmem i plakatem informującym o zmianach.

plakat_eko_krzywe.jpeg
(kliknij, aby powiększyć)

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 128 i 129 lub dzwoniąc pod nr telefonu (71) 388 81 77 lub 388 81 78.