• EN
  • DE

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

TBO 2018

 

1. Składanie propozycji XX.2019

Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje należy składać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego. Każda propozycja musi być poparta 10 głosami innych mieszkańców naszej gminy. Wypełniony formularz można przekazać na 3 sposoby:
- listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019")
- osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
- elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl


2. Weryfikacja zgłoszeń XX.2019
Zgłoszenia zostaną zweryfikowane i przeanalizowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który sprawdzi czy zgłoszone przez mieszkańców propozycje spełniają wymogi udziału w programie. Zespół ten przygotuje również listę propozycji zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców oraz ewentualnie listę zadań, które zostały odrzucone ze względu na niedopełnienie wymaganych warunków.


3. Głosowanie mieszkańców XX.2019
Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica (zameldowanie stałe bądź czasowe) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie. Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

Wypełnioną kartę można przekazać na 3 sposoby:

- listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019")
- osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
- elektronicznie (w formie skanu) na adres:
- elektronicznie za pomocą modułu do głosowania, który udostępniony zostanie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski" (za głosy ważne uznane zostaną te, które wpłyną do godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania).


4. Ogłoszenie wyników do XX.2019
Na podstawie liczby zebranych głosów mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie ostateczna lista wybranych do realizacji zadań.


5. Realizacja zadań
Zadania – zgłoszone i wybrane w ramach głosowania przez mieszkańców – zostaną zrealizowane w 2019 roku (z możliwością kontynuacji i zakończenia w 2020 roku).