• EN
  • DE

Jak zgłosić projekt do TBO 2018?

TBO 2018

 

1. Do składania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica.

2. Do zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego służy formularz zgłoszeniowy. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego jest  lista z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Gminy Trzebnica, którzy ukończyli 18 lat, popierających daną propozycję.

3. Formularze zgłoszeniowe pobrać można na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (w godzinach pracy urzędu) bądź na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski" (załącznik poniżej). 

4. Formularze zgłoszeniowe składać należy osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy bądź elektronicznie w formie skanu na adres budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2018).

5. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców Gminy Trzebnica popierających daną propozycję, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 rok życia, może zgłosić dowolną liczbę propozycji zadania do budżetu obywatelskiego (każda z nich powinna być poparta przez co najmniej 10 mieszkańców Gminy Trzebnica. Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 rok życia, może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego).

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica można zgłaszać od dnia 13 marca 2018 roku do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 15:00, składając formularz w Urzędzie miejskim oraz do godziny 23:59, wysyłając dokumenty drogą mailową na adres budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl.

 

dokumnety.png

PDFRegulamin - Budżet Obywatelski 2018

PDFFormularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 (kliknij i pobierz)

PDFWzór karty do głosowania - załącznik nr 2 (właściwa karta udostępniona zostanie po zweryfikowaniu wniosków)