• EN
  • DE

Komputery przekazane

Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 3 w Trzebnicy, które niedawno zakwalifikowały się do międzynarodowego programu „Acer for Education” oraz „Microsoft dla edukacji” otrzymały bezpłatne laptopy. 6 lutego sprzęt do szkół osobiście przekazał burmistrz Marek Długozima.

Gmina Trzebnica jako pierwsza gmina w Polsce, obok tych z Czech i Niemiec, dołączyła do tego prestiżowego programu pilotażowego, którego kluczowym priorytetem jest wspomaganie i rozwój procesu edukacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. W ramach programu wspomniane trzebnickie placówki oświatowe otrzymały laptopy wraz z najnowszym oprogramowaniem Microsoft w zakresie edukacji: 30 komputerów dostarczyła firma Acer, natomiast dodatkowe 10, decyzją burmistrza zostało zakupionych ze środków budżetu Gminy Trzebnica.

 

IMG_8673.jpegNowe laptopy trafiły m.in. do klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Sprzęt z rąk burmistrza Marka Długozima odebrała dyrektor Grażyna Kantecka. W przekazaniu komputerów uczestniczyły także koordynatorka programu Ewa Brzegowska, szkolny koordynator Paulina Piechowicz-Rączka oraz nauczycielka Jolanta Straszak.

Rozwój gminy to także rozwój infrastruktury oświatowej. Cieszę się, że nasze szkoły wchodzą w nowy wymiar edukacji na miarę XXI wieku. Ten prestiżowy program z pewnością podniesie poziom nauczania. Dzięki niemu uczniowie dowiedzą się, jak bezpiecznie, mądrze i aktywnie używać nowych technologii. Lekcje będą urozmaicone, ciekawsze, pomogą w komunikacji, nauczycielom pozwolą lepiej monitorować pracę podopiecznych podkreśla burmistrz Marek Długozima.

Radości z otrzymanych laptopów i przystąpienia do programu nie kryły dyrektorki szkół. – Jestem bardzo wdzięczna panu burmistrzowi za to, że stale wspiera trzebnickie placówki edukacyjne i stwarza coraz to lepsze możliwości rozwoju naszych uczniów. Dopiero, co otrzymaliśmy tablice i monitory interaktywne z projektu „Aktywna Tablica”, a teraz będziemy korzystać z innowacyjnych metod nauczaniamówiła podczas przekazania laptopów dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka.

Program „Acer for Education” potrwa do czerwca 2018. Pracę uczniów będą koordynować nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów poszczególnych placówek, którzy już niebawem zaczną profesjonalne szkolenia z obsługi oprogramowania i systemu.

 

IMG_8700.jpegPrzekazanie komputerów w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Na zdjęciu od lewej:  burmistrz Marek Długozima, dyrektor Jadwiga Kalinowska oraz Wojciech Szemiel, szkolny koordynator programu.

 

IMG_8643.jpegJedną ze szkół, która zakwalifikowała się do programu „Acer for Education”  jest Szkoła Podstawowa nr 1. Burmistrz przekazał laptopy dyrektor Elżbiecie Nowak oraz wicedyrektor i szkolnej koordynator Beacie Białeckiej.