• EN
  • DE

Szkoła w remoncie

Rozpoczęły się prace przy remoncie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Stary budynek jest przygotowywany do termomodernizacji, równocześnie wylewane są już fundamenty nowego skrzydła dydaktycznego. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie 791,39 m2. Prace prowadzi trzebnicka firma „KLIWO” Wojciecha Klisowskiego.

Na placu budowy pracuje ciężki sprzęt, postawiono specjalny żuraw, który ma ułatwić prace budowlane. Na czas remontu i rozbudowy wszystkich uczniów przeniesiono do drugiego z budynków szkoły, który przestanie pełnić tę funkcję wraz z otwarciem odnowionej i powiększonej placówki.

 – Intensywnie pracujemy zarówno przy demontażu starego budynku, gdzie zrywane są tynki, podłogi, stare instalacje oraz górny strop, jak i przy budowie nowego skrzydła. Powstał wykop, w którym obecnie trwa wylewanie fundamentów. Wszystkie prace, pomimo kapryśnej pogody odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem – mówi kierownik budowy Andrzej Faraniec.

– Ten remont to kolejna duża inwestycja w infrastrukturę i oświatę. Spełnienie marzeń zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Już od przyszłego roku szkolnego, uczniowie z Kuźniczyska będą kroczyć swoją edukacyjną ścieżką w murach jednej, nowoczesnej placówki. Nie tak, jak miało to miejsce do tej pory, gdzie nauka odbywała się w dwóch starych i nieprzystosowanych architektonicznie obiektach – mówił odwiedzający inwestycję burmistrz Marek Długozima i dodał: – Zawsze staram się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. Stąd spotkania z rodzicami, które utwierdziły mnie w przekonaniu o słuszności i potrzebie prac, jakie obecnie prowadzimy.

Również sami rodzice wyrażają swoje zadowolenie z powodu remontu i rozbudowy szkoły. – Tempo prowadzonych prac napawa mnie optymizmem, powstał już wielki wykop, pracuje też ciężki sprzęt. To naprawdę może być piękna szkoła. Taka jaką pan burmistrz obiecywał nam podczas konsultacji w sprawie jej rozbudowy – mówi pani Ania, a inna mama dodaje: – Dużo się teraz dzieje w Kuźniczysku, dzieciom budują szkołę, nam dorosłym będą budować świetlicę. Nie tak dawno temu powstał tu chodnik wzdłuż głównej drogi, zamontowano też progi zwalniające. Jest postęp i jest za co dziękować. 

Warto zauważyć, że w tym roku został przeprowadzony także remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1, trwają również prace przy budowie nowoczesnego gminnego żłobka wraz z przedszkolem. Po zakończonym remoncie Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku wpisze się w szerokie grono nowoczesnych placówek gminnych, takich jak – Szkoła Podstawowa nr 1, 2 i 3, Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu i Gminna Szkoła Muzyczna.