• EN
 • DE

Bank żywności w Trzebnicy

W dniach od 4 do 6 kwietnia w Sali Retro Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 12 odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

www_PLAKAT bank żywności info 04.2018.jpeg

 

Zakończył się nabór do podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 21 produktów o wartości 269 zł. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

(czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?

Uprzejmie informujemy, że nabór osób kwalifikujących się do odbioru paczki żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 został zakończony. Osoby zakwalifikowane do programu uprzejmie prosimy o śledzenie informacji o wydawaniu artykułów żywnościowych.

 

bank żywności info ogólne.jpeg

 

PDFInformacja dotycząca rozpoczynającego się Podprogramu 2017 Pomoc Żywnościowa.pdf

 

 

 • Warsztaty dietetyczne i ekonomiczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  bank żywności szkolenie _plakat_www.jpeg

  Uprzejmie informuję, że w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy przy ul.Prusickiej 12 w Sali Retro przeprowadzone będą warsztaty dietetyczne oraz ekonomiczne w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2017. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 • Warsztaty kulinarne w Trzebnicy

  IMG_2651.jpeg

  W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, dla osób korzystających z pomocy żywnościowej, zorganizowano warsztaty kulinarne i dietetyczne. Spotkania odbyły się w dniach 27-28 lutego w Sali Retro Gminnego Centrum Kultury.