• EN
  • DE

Bank żywności w Trzebnicy - zapisy 2018

 

logo na stronę internetową.jpeg

 

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica informuje, iż w związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018, który będzie trwał do końca czerwca 2019 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy prowadzi zapisy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

 

Jednocześnie informujemy, że pomocą żywnościową w ramach POPŻ Podprogram 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

-  1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie.                              

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście lub wcześniejszy kontakt  telefoniczny (71/ 312 05 27) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 – II piętro – do rejonowych pracowników socjalnych lub pokoju nr 119 -  do dnia 10 sierpnia w godzinach 800 - 1100 .

 

Rodziny, które nie są objęte stałą pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy muszą dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej aktualne zaświadczenia o osiąganych dochodach.

 

Osobom uprawnionym pracownicy socjalni wydadzą nowe skierowania uprawniające do wydawania osobie artykułów żywnościowych w Podprogramie 2018.

 

 

bank_żywności_info_o_zapisach_www.jpeg

bank żywności info ogólne.jpeg

 

Program POPŻ 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.