• EN
  • DE

Bank żywności w Trzebnicy

Zakończył się nabór do podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 21 produktów o wartości 269 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

(czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?

Uprzejmie informujemy, że nabór osób kwalifikujących się do odbioru paczki żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 został zakończony.

 

bank żywności info www listopad-01.jpeg

 

bank żywności info ogólne.jpeg

 

PDFInformacja dotycząca rozpoczynającego się Podprogramu 2017 Pomoc Żywnościowa.pdf