Od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Program Rodzina 500 Plus

Od pierwszego sierpnia przyjmowane są wnioski w ramach programu 500 Plus. W Gminie Trzebnica obsługę programu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu "Rodzina 500+", jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program oficjalnie wystartował.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku. Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

W wyznaczonych pokojach na II piętrze Urzędu Miejskiego można pobierać  i składać odpowiednie wnioski (dostępne do pobrania również TU). Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. W tym miejscu sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

 

Główne zasady bez zmian

Rządowy program "Rodzina 500+" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 71/ 312 05 27 wew. 154.

 

Więcej informacji, można uzyskać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora "Rodzina 500+" lub klikając w obrazek.

500+.jpeg

 

Zobacz także:

  • Program Rodzina 500+ - ważne informacje

    Belka linki.jpeg

    Od pierwszego sierpnia przyjmowane są wnioski w ramach programu "Rodzina 500+". W Gminie Trzebnica obsługę programu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyznaczonych pokojach na II piętrze Urzędu Miejskiego można pobierać  i składać odpowiednie wnioski.