• EN
  • DE

Cmentarz na ul. Prusickiej - pierwszy etap remontu ukończony

Zakończył się pierwszy etap zaplanowanego na ten rok remontu cmentarza na ul. Prusickiej. Naprawiono główną aleję prowadzącą do kaplicy oraz boczne, znajdujące się z przodu cmentarza. Teren inwestycji wizytował burmistrz Marek Długozima.

Trwające prace są kontynuacją remontu, który rozpoczęto w ubiegłym roku. Już przed świętem Wszystkich Świętych znacząco poprawiona została infrastruktura trzebnickiej nekropoli, co zauważyli odwiedzający groby bliskich mieszkańcy.  – Teraz zakończyliśmy remont głównej alei oraz bocznych ciągów pieszych. By ułatwić dostanie się na teren cmentarza osobom starszym lub niepełnosprawnym, od strony ul. Cichej zakończone zostały one schodami i podjazdami. Kolejnym etapem modernizacji będzie budowa parkingu wzdłuż wspomnianej ul. Cichej, a także montaż ogrodzenia wraz z furtkami. Co ważne, zadbałem również o to, by na terenie obiektu znalazły się ujęcia wody bieżącejpowiedział burmistrz Marek Długozima.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym cmentarz parafialny przeszedł pod zarząd Gminy Trzebnica. Jak podkreślał sam ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS tuż po podpisaniu z burmistrzem umowy użyczenia, jest to rozwiązanie optymalne pozwalające na dalsze funkcjonowanie obiektu. Burmistrz zapewnia, że podobnie jak w przypadku cmentarza komunalnego odpowiednio zadba o to miejsce pamięci i spoczynku wielu naszych bliskich.