• EN
  • DE

Nic o nas bez nas. Nowe zasady rekrutacji

Przedstawiam Państwu nowe zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 według obowiązujących obwodów. Dziękuję Państwu za poświęcony czas w trakcie konsultacji. Jestem zbudowany ich przebiegiem oraz atmosferą wzajemnego szacunku i otwartości, które panowały podczas spotkania. Dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie. Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że podjąłem decyzję, iż wszystkie prośby i petycje kierowane do mnie przez rodziców SP nr 2 i SP nr 3, zostały uwzględnione i rozpatrzone pozytywnie. Zapraszam do lektury.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W Gminie Trzebnica rozpoczęliśmy proces wdrażania nowej reformy edukacji. W ostatnich 10 latach podjąłem szereg decyzji, które pokazały jak ważny to dla mnie obszar, mowa tu m.in. o decyzji dotyczącej budowy Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej, rozbudowy Przedszkola nr 2, budowy boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, wielu placów zabaw, kompleksowych remontów budynków szkolnych. Potwierdza to, jak bliska jest mi maksyma: „Kto myśli 10 lat naprzód - sadzi drzewa, a kto patrzy 100 lat naprzód – uczy ludzi”.  Przed nami kolejne inwestycje w obszarze oświaty m.in.: budowa przedszkola i żłobka w Trzebnicy, nowej szkoły wraz z halą w Kuźniczysku, budowa hali sportowo-widowiskowej, z której korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Trzy szkoły podstawowe - nowe wyzwania

Z dniem 1 września 2017 roku dzieci rozpoczną naukę w nowym systemie szkolnym. Prawo oświatowe zobowiązało mnie jako Burmistrza Gminy Trzebnica do podjęcia decyzji w sprawie rozmieszczenia szkół podstawowych w nowych obwodach. W wyniku tych zmian obok istniejących już: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, zostanie przywrócona Szkoła Podstawowa nr 1. Wiem, że każda zmiana, nawet ta na lepsze, wywołuje w nas niepokój. Tym razem dodatkowo wszyscy jesteśmy uwrażliwieni w sposób szczególny, bowiem sprawa dotyczy naszych dzieci. Ich los jest w tej chwili w naszych rękach i to od naszych decyzji zależy, w jaki sposób uczniowie przejdą proces wdrażania reformy.

Budująca atmosfera życzliwego dialogu

Zdecydowałem, że pierwszym etapem pracy nad zmianami, będą konsultacje. Do wspólnych rozmów zaprosiłem rodziców i dyrektorów szkół podstawowych w Trzebnicy. Przez dwa dni debatowaliśmy nad ważnymi dla nas kwestiami. Chcę podkreślić, że rozmowy te były niezwykle budujące, przebiegły w atmosferze serdecznego i otwartego dialogu. Jestem ogromnie wdzięczny za poświęcony przez Państwa czas, za wszelkie uwagi i sugestie. Wierzę, że w tej chwili tylko postawa życzliwości, otwartości, ale i poczucia wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci, ma szansę powodzenia.

W efekcie spotkania, podjąłem decyzję, że uwzględnię wszystkie Państwa prośby i petycje, zarówno te indywidualne, jak i te zgłaszane przez całe oddziały klasowe i kierowane do mnie głównie przez rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3. Wsłuchałem się w Państwa opinie, obawy, prośby i propozycje. Szanuję Państwa wybór i wierzę, że to rodzice są tymi, którzy we współpracy z kadrą nauczycielską są w stanie najlepiej ocenić, co będzie dobre dla ich dzieci pod względem rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, ale również rozwoju ich pasji i zainteresowań.

Uważam, że to po Państwa stronie powinien pozostać ostateczny wybór dotyczący ścieżki edukacyjnej swojego dziecka. Oczywiście wypracowany przez nas podział na obwody szkół podstawowych w Gminie Trzebnica pozostaje i obowiązuje. Jednak, jeśli dzieci są już uczniami szkół, a Państwo mają powody, dla których Państwa dziecko powinno pozostać w tej konkretnej placówce, już dziś zapewniam, że uwzględnimy wszystkie te prośby - dotyczące zarówno pojedynczych uczniów, a w wyjątkowych przypadkach całych klas. Zatem jeśli uważają Państwo, że dziecko powinno zostać w placówce, która nie należy do Waszego obwodu, proszę składać prośby i podania do dyrekcji szkoły, w której chcieliby Państwo, aby ich dziecko pozostało. Zapewniam, że zostaną one uwzględnione.

Szanuję Państwa wolę i w myśl zasady: „Nic o nas bez nas”, wierzę, że jesteśmy w stanie wspólnie podjąć działania, które umożliwią nam dobre wprowadzenie tej reformy do naszych trzebnickich szkół.

Szkoła Podstawowa nr 1 - nowe możliwości

Nowa sieć szkół podstawowych w gminie Trzebnica jest dla nas ogromną szansą na wprowadzenie wielu udogodnień. Poprawie ulegną warunki w świetlicach szkolnych, z których głównie korzystają młodsze dzieci. Podział na obwody spowoduje, że szkoła będzie teraz bliżej domu. Dzięki temu uczniowie będą mieli lepszy dostęp do bogatej oferty zajęć pozaszkolnych. Zapewniam, że nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 1 będzie spełniała najwyższe standardy i wpisze się w wysoki poziom sieci istniejących już szkół w naszej gminie. Dołożę wszelkich starań, by była to placówka zapewniająca wysoki poziom nauczania, nowoczesna, bezpieczna, przyjazna uczniom. Podjąłem decyzję o budowie tu nowego placu zabaw, boiska szkolnego, uruchomieniu dobrze wyposażonych, przyjaznych dziecku sal oddziałów przedszkolnych i sal edukacji wczesnoszkolnej, uruchomieniu nowoczesnej sali językowej, dodatkowej sali komputerowej. Wprowadzimy nowe zajęcia m.in. robotykę i język hiszpański. Powołamy klasy sportowe. Podejmiemy współpracę z uniwersytetami wrocławskimi, by uczniowie mieli możliwość brania udziału w projektach realizowanych przez uczelnie wyższe. W planach mamy wprowadzenie klas anglojęzycznych, w których nauczanie wszystkich przedmiotów będzie prowadzone w języku angielskim.

Reforma – dobry kierunek zmian

Wiemy, że na poziomie kraju wprowadzenie reformy budzi wiele emocji. Chcę jednak Państwa uspokoić, że tutaj na poziomie lokalnym, w naszej Gminie Trzebnica, mamy możliwość wdrożenia jej w sposób, który uwzględni przede wszystkim dobro naszych dzieci.

Samą reformę uważam, nie tyle za rewolucję, co ewolucję oświaty i dobry kierunek zmian. Od początku byłem zwolennikiem ośmioklasowych podstawówek i kiedy wprowadzane były gimnazja, publicznie deklarowałem, że to zły pomysł.

Wierzę, że ta zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w polskiej tradycji. Zmiany będą wdrażane stopniowo, w ciągu kolejnych lat. Polskie samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji i wiem, że możliwe jest sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa. Nie tylko nie będziemy podcinać naszym dzieciom skrzydeł, ale stworzymy im najlepsze warunki dla rozwoju i nauki, zarówno w istniejących już szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3, ale również w Szkole Podstawowej nr 1. Zapewniam, że dotrzymam słowa i w procesie rekrutacji będziemy pochylać się nad każdą zgłoszoną przez Państwa sytuacją. Mam nadzieję, że klimat otwartego dialogu, życzliwości, który udało już nam się zbudować, stanie się dla innych samorządów wzorem do naśladowania.

Już dziś zapraszam wszystkich rodziców i nauczycieli ze szkół podstawowych na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 2 marca o godz. 18.00 w Sali kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Poniżej przedstawiam Państwu zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych w Gminie Trzebnicy według nowych obwodów.

 
podpis3.png

 

 

 

 

 

PDFReforma edukacji - kliknij, aby powiększyć lub pobrać.

PDFDeklaracja SP2

PDFDeklaracja SP3

PDFKarta zapisu SP1

PDFKarta zapisu SP2

PDFKarta zapisu SP3

PDFKarta zapisu SP3 - Oddział zerówkowy

PDFKarta zapisu SP1 - Oddział zerówkowy.

PDFKarta zapisu SP1 - Klasa pierwsza.

PDFKarta zapisu SP1 - Klasa 2 i 3.

PDFKarta zapisu SP1 - Klasa 4-7.

 

 

reforma edukacji_www2 23.02.jpeg

reforma edukacji_obwody_www 23.02.jpeg

 

Spotkanie dyrektorów i burmistrza z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
Spotkanie dyrektorów i burmistrza z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

W środę 8 lutego w dyskusji na temat reformy szkolnictwa w gminie, udział wzięli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.
W środę 8 lutego w dyskusji na temat reformy szkolnictwa w gminie, udział wzięli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.