• EN
  • DE

Zakończył się remont drogi

Zakończył się remont pierwszego odcinka drogi powiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, pomiędzy zjazdem na Komorówko, a zjazdem na Koczurki. We wtorek 10 stycznia odbył się odbiór techniczny drogi, tak ważnej dla komunikacji w naszym powiecie.

W odbiorze udział wzięli m.in. burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Buczak, radny powiatowy oraz dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - Mariusz Szkaradziński, sołtys Komorówka Lidia Warian, która zabiegała o wykonanie zjazdu prowadzącego do jej sołectwa, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak, a także przedstawiciele głównego wykonawcy.

Remont, którego wykonanie możliwe było dzięki dofinansowaniu Gminy Trzebnica, wykonała firma Colas Polska Sp. z o.o. W ramach prac: położono nową nakładkę drogową, pasy jezdni zostały poszerzone, wykonano meliorację rowów przydrożnych oraz wspomniany zjazd do Komorówka wraz z chodnikiem.

Modernizacja drogi podzielona został na trzy etapy, a kolejny rozpocznie się już w tym roku. Będzie to odcinek od Trzebnicy do końca Szczytkowic – łącznie 3,5 kilometra trasy, wzdłuż której powstanie również ścieżka rowerowa. Ostatecznie droga ta ma zostać ukończona w 2018 roku.

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Marka Długozimy ze Starostą Waldemarem Wysockim oraz radnych koalicyjnych z KWW „Skuteczni dla Rozwoju”  Marka Długozimy wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości możliwe jest przeprowadzenie tego remontu oraz jego kontynuacja w kolejnych etapach. 

IMG_5690.jpegWykonanie remontu drogi było możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Trzebnica.

IMG_5685.jpegW odbiorze udział wzięli m.in. burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Buczak, radny powiatowy oraz dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - Mariusz Szkaradziński, sołtys Komorówka Lidia Warian, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak, a także przedstawiciele głównego wykonawcy.

IMG_5682.jpegPrace remontowe polegały na położeniu nowej nakładki drogowej, poszerzeniu pasy jezdni, wykonaniu melioracji rowów przydrożnych zjazdu do Komorówka wraz z chodnikiem.

IMG_5687.jpegModernizacja drogi podzielona został na trzy etapy, a kolejny rozpocznie się już w tym roku. 

IMG_5696.jpeg