• EN
  • DE

Wydziały Urzędu Miejskiego i Gminne Jednostki Organizacyjne

Wydziały Urzędu Miejskiego


Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Naczelnik: Zbigniew Zarzeczny
tel. 71 388 81 81; 71 312 06 11 wew. 281
e-mail: 
nr pokoju: 81


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Andrzej Podsiadło
tel. 71 388 81 54; 71 312 06 11 wew. 254
e-mail: 
nr pokoju: 54


Wydział Architektury i Urbanistyki

Naczelnik: Joanna Bębenek
tel. 71 388 81 51; 71 312 06 11 wew. 251
e-mail: 
nr pokoju: 51


Wydział Organizacyjny 

Naczelnik: Iwona Durbajło
tel. 71 388 81 42; 71 312 06 11 wew. 242
e-mail: 
nr pokoju: 42


Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marcin Wojtaśkiewicz
 71 388 81 37; 71 312 06 11 wew. 237
e-mail:
nr pokoju: 37


W skład wydziału wchodzi:
1. Stanowisko ds. dowodów osobistych
tel. 71 388 81 87; 71 312 06 11 wew. 287

2. Stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 71 388 81 99; 71 312 06 11 wew. 299

3. Stanowisko ds. działalności gospodarczej
tel. 71 388 81 86; 71 312 06 11 wew. 286

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Anna Piotrowska
tel. 71 388 81 16; 71 312 06 11 wew. 216
e-mail: 
nr pokoju: 37

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik: Szczepan Gurboda
tel. 71 388 81 77; 71 312 06 11 wew. 277
e-mail: 
nr pokoju: 87


Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy Trzebnica: Barbara Krokowska
tel. 71 388 81 55; 71 312 06 11 wew. 255
e-mail: 
nr pokoju: 55
 

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Naczelnik: Paweł Ziembiński
e-mail: 
tel. 71 388 81 41
nr pokoju: 102-103


Wydział Promocji (WP)

Naczelnik: Jakub Szurkawski
tel. 71 388 81 90
e-mail: 
nr pokoju: 91-92

 

Wydział Egzekucji i Windykacji (WEW)

Naczelnik: Norbert Urbańczyk

tel. (071) 388 81 79, (071) 388 81 06

e-mail: 

nr pokoju: 76-78

 

Samodzielne Stanowisko ds. działalności gospodarczej (HA)

Marta Cichosz
Tomasz Sudoł
tel. 71 388 81 86
e-mail: 
  
nr pokoju: Hol


Pełnomocnik Burmistrza Gminy Trzebnica ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Iwona Durbajło
przyjmuje:
* poniedziałek w godz. 8.00-13.00
* środa w godz. od 9.00 do 13.00
* czwartki od godz. 12.00-13.00
pok. nr 13
tel. (71) 388 81 12
TELEFON ZAUFANIA (w godzinach wieczornych): (71) 312 16 21


 

Gminne spółki i jednostki organizacyjne:

 

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1
tel. 71 312 02 59

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Sp. z o.o.

Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA
e-mail :  
tel. (71) 3109956 , 3109992
faks : 71 3123864
Godziny pracy : 7.30 do 15.30
*środa: 7.30 do 16.00
*piątek: 7.30 do 15.00


strona internetowa: www.ergo.trzebnica.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 05 27


Gminne Centrum Kultury i Sportu

ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 09 47

strona internetowa: www.gckis.trzebnica.pl
 

Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA - ZDRÓJ

Ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica

Rejestracja:
71 312 05 10
71 312 03 75

lub


71 308 45 01
71 308 45 02
71 308 45 03

Rahabilitacja:
71 312 03 20
71 308 45 10

Okulista:
71 308 45 43

Ginekologia (Poradnia "K"):
71 308 45 70

Administracja:
tel.: 71 387 28 38
e-mail: sekretariat@gcm.trzebnica.pl

strona internetowa: www.gcm.trzebnica.pl


Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Leśna 5
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 14 38

strona internetowa: www.trzebnicazdroj.eu
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 15 92  

Nr. pok: 106-107