• EN
  • DE

Świetlice Wiejskie

Niezbędne miejsce integracji mieszkańców – świetlica wiejska. Miejsce narad, spotkań, podejmowania przedsięwzięć, a także zabaw dla dzieci i dorosłych. Remonty świetlic, to troska Gminy Trzebnica w integrację i wkład rozwój inicjatyw oraz przedsiębiorczości mieszkańców sołectw. Dlatego regularnie od 2007 r. modernizujemy świetlice wiejskie, tworząc mieszkańcom zupełnie nową, bardziej przyjazną i nowoczesną przestrzeń do wzajemnych spotkań.