• EN
  • DE

Raporty z badań

Realizowane przez Gminę Trzebnica badania społeczne mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców przy współtworzeniu kierunków rozwoju gminy. Są cennym źródłem informacji o potrzebach, oczekiwaniach oraz ocenie realizowanych działań. Przeprowadzanie badań pogłębia zrozumienie i realizację idei samorządności. Badania i konsultacje społeczne mówią osobom odpowiedzialnym za rozwój gminy, które obszary w oczach mieszkańców są mocną stroną, a co należy jeszcze poprawić lub zmienić oraz pogłębiają dialog obywatelski. Prowadzenie badań i konsultacji społecznych jest podstawowym procesem tworzenia długofalowej i przemyślanej strategii gminy, która opiera się na uwzględnieniu oczekiwań mieszkańców i kierowana jest w taki sposób, by wskazane oczekiwania i potrzeby w miarę możliwości spełniać, dając tym samym mieszkańcom możliwość współuczestnictwa w kreowaniu przyszłości miejsca, w którym żyją.  Od 2007 roku Gmina Trzebnica działa w myśl tej idei, dzięki czemu udaje jej się zachować bardzo wysoki poziom zadowolenia mieszkańców (ok. 87%) z realizowanych kierunków rozwoju.

 

Raporty z badań:


PDFRaport z badań wizerunku Trzebnicy 2011.pdf
PDFRaport z badań wizerunku Trzebnicy 2013.pdf 
DOCRaport z Badania Satysfakcji Klienów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.doc 

DOCRaport z drugiego badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.doc