• EN
  • DE

Szkoły Ponadgimnazjalne


Powiatowy Zespół Szkół nr 1
Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 71 312 09 76 
Dyrektor – mgr Danuta Szuber
http://www.pzs1trzebnica.pl/

Powiatowy Zespół Szkół nr 2
Trzebnica, ul. Żeromskiego 25
tel. 71 312 04 88
Dyrektor – mgr Ireneusz Chudzikowski
http://www.pzs2-trzebnica.pl/

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
Trzebnica, ul. Nowa 1
tel. 71 312 07 40
Dyrektor - mgr Mieczysława Gruba
http://soswtrzebnica.edupage.org/