• EN
  • DE

Szkoły Gimnazjalne

Powiatowy Zespół Szkół nr 1
Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 71 312 09 76
Dyrektor – Kamila Możdżeń- Berbeć
www.pzs1trzebnica.pl/

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
Trzebnica, ul. Nowa 1
tel. 71 312 07 40
Dyrektor - Mieczysława Gruba

http://soswtrzebnica.edupage.org/