• EN
  • DE

OŚWIADCZENIE


OŚWIADCZENIE

dotyczące informacji związanych z wyborem nowego Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Trzebnickiego i Zarządu Powiatu

 

W związku z natłokiem błędnych i nierzetelnych informacji związanych z wyborem nowego Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Trzebnickiego i Zarządu Powiatu, w imieniu powiatowej koalicji radnych z KWW Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju i radnych Prawa i Sprawiedliwości informuję, co następuje:

1. Rozstrzygnięcie kontrolne wojewody dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego wstrzymuje wykonanie uchwały o wyborze przewodniczącego na 30 dni. W tym czasie jest możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia kontrolnego wojewody do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Podczas dzisiejszej (23.12.2014 r.) sesji Rady Powiatu Trzebnickiego – koalicja radnych KWW Marka Długozimy i radnych Prawa i Sprawiedliwości – podjęła uchwałę ws. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dn. 19.12.2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego. Tym samym skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostanie w najbliższym czasie złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

2. Uważamy, że rozstrzygnięcie kontrolne Wojewody ma charakter polityczny i wynika z faktu poniesienia politycznej klęski przez radnych z powiatowej struktury Platformy Obywatelskiej oraz niewybrania Roberta Adacha na starostę Powiatu Trzebnickiego.

3. Pragniemy podkreślić, że dzisiejsza sesja (23.12.2014 r.) została zwołana jeszcze przez poprzedni zarząd, kierowany przez byłego starostę Roberta Adacha, a na którą to sesję nie przybył żaden z przedstawicieli nowej opozycji złożonej ze wszystkich radnych Platformy Obywatelskiej oraz części radnych z ugrupowania Razem w Powiecie. Uważamy, że takie postępowanie jest nieuczciwe wobec ich wyborców oraz wszystkich mieszkańców powiatu trzebnickiego i nie licuje z funkcją radnego oraz treścią składanego przez nich nie tak dawno ślubowania. Uważamy wręcz, że postawa taka jest wyrazem tchórzostwa i nieumiejętności przegrywania z twarzą. Jest również wyrazem nieodpowiedzialności, ponieważ zaistniało ryzyko nieuzyskania kworum, co z kolei nie pozwoliłoby m.in. na podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, czego dalszą konsekwencją byłoby niewypłacenie pracownikom starostwa na czas ich pensji. Brak umiejętności pogodzenia się z porażką wykazuje przede wszystkim były starosta Robert Adach, który nie potrafiąc godnie przyjąć swojej politycznej klęski, skierował oskarżenia o sfałszowanie wyborów w stronę komisji skrutacyjnej czuwającej nad właściwym przebiegiem wyboru starosty oraz powiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Widocznie jest to jedyna znana mu droga, którą próbuje załatwiać wszystkie sprawy, co z resztą niejednokrotnie pokazał w ostatnich latach poprzez składanie donosów i personalnych ataków na Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę.

4. Według nas wybór starosty został dokonany w sposób demokratyczny i zgodny z regułami samorządności. Teraz to sąd oraz właściwe organy, stwierdzą, czy Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego, Starosta oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu zostali wybrani właściwie. Dlatego wszelkie sugestie, wnioski, analizy i spekulacje wygłaszane przez dziennikarzy z gazety NOWej nie są w żaden sposób miarodajne oraz przedstawiające pełen obraz zaistniałych faktów, dlatego radzimy, by na podstawie tych informacji nie wyciągać pochopnych i błędnych wniosków. Na dzień dzisiejszy fakty są takie, że nowym starostą trzebnickim jest Waldemar Wysocki, a wicestarostą Jerzy Trela. Zarząd pracuje w sposób właściwy podejmując normalne decyzje w ramach swoich kompetencji.


                           W imieniu koalicji radnych KWW Marka Długozimy –
                           Skuteczni dla Rozwoju i radnych Prawa i Sprawiedliwości:

                                                             Marek Długozima
                                                       Burmistrz Gminy Trzebnica