Od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Postęp prac przy rewitalizacji ulic Leśnej i Korczaka

Trwają intensywne prace modernizacyjne terenów spacerowych przy trzebnickich stawach. Położono już nową nawierzchnię, wyznaczono parking, stawy otoczono chodnikami wraz z oświetleniem, umieszczono także przy nich ławeczki, a obecnie stawiana jest konstrukcja amfiteatru.

Poza walorami spacerowymi i rekreacyjnymi, okolice Lasu Bukowego i trzebnickich stawów powinny dostarczać mieszkańcom także elementów kulturalnych, dlatego też powstaje zadaszona scena, na której w okresie letnim odbywać się będą kameralne koncerty oraz różnorodne występy.

Budowa amfiteatru jest kolejnym etapem projektu rewitalizacji dawnych terenów uzdrowiskowych przy trzebnickich stawach i Lesie Bukowym. 

 Photo0109.jpeg

Amfiteatr powstaje w malowniczym miejscu Trzebnicy.

Photo0108.jpeg

Koncerty tam organizowane będą przyjemną i atrakcyjną propozycją na spędzenie letnich wieczorów.

Photo0113.jpeg

Prace przy trzebnickich stawach obejmują także nowe nasadzenia roślinne, które z pewnością będą upiększać alejki spacerowe.