UWAGA! Od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Święto Niepodległości

11 listopada. Flagi w oknach, na ulicach i urzędach. Chwila zadumy nad tym, co dla każdego z nas znaczą słowa: ojczyzna i patriotyzm. Święto Niepodległości to nie tylko kwiaty, uroczysty pochód, hołd pod pomnikiem, to przede wszystkim otwieranie na nowo archiwów pamięci – tej indywidualnej i tej zbiorowej.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Trzebnicy, tradycyjnie już rozpoczęły się od przemarszu spod Urzędu Miejskiego, na czele którego stanęli kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych na czele z gospodarzem gminy – burmistrzem Markiem Długozimą oraz jego zastępcami – Jadwigą Janiszewską i Jerzym Trelą, sekretarzem gminy Buczakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem Staniszem. Za nimi liczni przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy, właściciele firm, mieszkańcy i co cieszy szczególnie - licznie zgromadzona młodzież z trzebnickich szkół. Oczywiście nie mogło również zabraknąć Trzebnickiej Orkiestry Dętej, która w tonie patriotycznych pieśni prowadziła pochód na uroczystą Mszę Świętą do Bazyliki św. Jadwigi. Wcześniej jednak delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Po eucharystii uczestnicy uroczystości wzięli udział w II części obchodów Dnia Niepodległości – na placu przed Krzyżem Katyńskim. złożono kwiaty pod Krzyżem Katyńskim. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrał burmistrz Marek Długozima, wygłaszając krótkie przemówienie okolicznościowe. Oto jego fragmenty:

„Dzisiaj każdy, kto czuje się Polakiem głęboko związanym z Ojczyzną, dziękuje Bogu za dar odzyskanej niepodległości, a także - idzie pod pomniki chwały i męczeństwa, by oddać należny hołd tym, którym ten bezcenny dar zawdzięczamy. Wcześniej spotkaliśmy się przed pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, obecnie stoimy przed Krzyżem Katyńskim i pomnikiem Sybiraków”.

„Spotykamy się dzisiaj w tych miejscach pamięci narodowej, by uczcić 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach bolesnej niewoli i oddać należny hołd tym, którym tę wolność zawdzięczamy.”

„Okazało się, że jeszcze kilkakrotnie w historii XX wieku nasz naród musiał walczyć o wolność: przelewając krew na wszystkich frontach II Wojny Światowej, płacąc ofiarą życia, ran, katuszy deportacji, niemieckich obozów i sowieckich łagrów. Walką o wolność był także październik 1956 r., marzec 1968 r., grudzień 1970 r, sierpień 1980 r. Ponownie o niepodległej Polsce możemy mówić od 1989 r.”

„Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Naszego Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II, który w swym nauczaniu mocno podkreślał, że „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana”, bo może być użyta dobrze lub źle.”

„W tym kontekście trzeba sobie zadać pytanie: jak dojrzale i odpowiedzialnie możemy dzisiaj służyć dziełu niepodległości? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, można wskazać wiele form realizacji tego zadania. Należy do nich m.in. obowiązek pielęgnowania pamięci narodowej, okazywanie szacunku żyjącym kombatantom, należyte wypełnianie obowiązków rodzinnych i zawodowych, wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu czy prospołeczna działalność w różnych organizacjach i stowarzyszeniach. Na ważną formę wskazują też nadchodzące wybory samorządowe. Biorąc w nich udział, mamy bowiem możliwość wyboru takich kandydatów do poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego, którzy nad własne dobro czy interesy partii przedkładać będą dobro lokalnej wspólnoty i dla tej wartości będą umieli wznieść się ponad wszystko i własne ambicje. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica, by skorzystali ze swych praw wyborczych w imię patriotycznej odpowiedzialności za los naszej Małej Ojczyzny i oddali swój głos na znanych i sprawdzonych ludzi, nie na organizacje partyjnie oraz abyśmy wybrali kandydatów, którzy swymi moralnymi i społecznymi atutami mogą zagwarantować pomyślny rozwój naszej gminy, naszego powiatu i naszego województwa.”

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości było wręczenie przez burmistrza i przewodniczącego rady Dyplomów Uznania dla trzebnickich kombatantów „Za wybitne zasługi w działalności na rzecz stowarzyszeń kombatanckich oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”.

Również pod Krzyżem Katyńskim młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowała program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani Krystyny Janowskiej i Haliny Bolisęgi. Następnie prowadzący uroczystość – Piotr Zdybek przeprowadził Apel Pamięci. Po tej podniosłej chwili delegacje złożyły wiązanki przy pomnikach upamiętniających bohaterów walczących o niepodległość naszego Narodu. Po zakończeniu uroczystości burmistrz zaprosił kombatantów i seniorów na wspólną wojskową grochówkę.

IMG_2620.jpeg
Składanie wiązanek przy pomniku Żołnierzy II. Armii Wojska Polskiego. Od lewej – Z-ca burmistrza Jerzy Trela, Przew. Rady Mateusz Stanisz, Burmistrz Marek Długozima, Z-ca burmistrza Jadwiga Janiszewska i Sekretarz Gminy Daniel Buczak.

IMG_2672.jpeg
Liczni uczestnicy Obchodów Dnia Niepodległości idący w uroczystym pochodzie. Szczególnie cieszy wysoka frekwencja wśród młodzieży. Na przodzie – poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 3. Sztandar niesie jeden z nauczycieli szkoły – Dariusz Bocian.

IMG_2695.jpeg
Msza św. w intencji Ojczyzny.

IMG_2712.jpeg
Okolicznościowe przemówienie burmistrza Marka Długozimy.

IMG_2723.jpeg
Wysoka frekwencja podczas uroczystości to wynik pielęgnowania przez gminę wartości patriotycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

IMG_2739.jpeg
Kazimierz Walczak – jeden z wielu odznaczonych przez burmistrza trzebnickich kombatantów dyplomem uznania.

IMG_2807.jpeg
Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

IMG_2816.jpeg
W imieniu gminnej delegacji wiązankę kwiatów składa z-ca burmistrza – Jadwiga Janiszewska.

IMG_2820.jpeg
Hołd poległym za Ojczyznę oddały również trzebnickie służby mundurowe. Od lewej – Artur Gajowy – z-ca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, Bogusław Brud – Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Piotr Krzysztoń – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji oraz Krzysztof Zasieczny – Komendant Straży Miejskiej.

IMG_2829.jpeg
Przedstawiciele gminnych placówek oświatowych na czele z Mariuszem Szkaradzińskim – dyrektorem Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

IMG_2835.jpeg
Grażyna Kantecka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz ze szkolną delegacją składa wiązankę kwiatów przed Krzyżem Katyńskim.